Friese Kunstroute | Friesland

10 Jaar Friese Kunstroute Littenseradiel.


                              zaterdag 25 en zondag 26 mei
In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân, liggend in de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.
Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen.

Dit jaar wordt Keunstrûte Littenseradiel voor de 10e keer georganiseerd, een heugelijk feit waar wij extra aandacht aan zullen besteden.

Expositie ruimte 
Omrin 22a 
8831ZD  Winsûm