Friese Kunstroute | Friesland

12 Jaar Friese Kunstroute Littenseradiel.

Zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2023
Keunstrûte Littenseradiel!


In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân en voormalige gemeente Littenseradiel, maar tegenwoordig onderdeel van de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.
Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen. We hopen weer van een prachtige Keunstrûte Littenseradiel te  kunnen genieten..   

De volgende editie is zaterdag 13 en zondag 14 mei 2023!
 


Ook dit jaar zullen op zaterdag 13 en zondag 14 mei weer meer dan 80 kunstenaars en cursisten in 18 verschillende dorpen van de voormalige gemeente Littenseradiel hun werk laten zien. 

 In de Joriskerk te Britwert zullen zaterdag- en zondagmiddag verschillende dichters optreden. Hun namen kunt u vinden op de persoonlijke sites van Petra Dijkstra, Tineke Szarzynski en Els de Laaf . 

Pieter Torensma zal in HÚNS een lezing geven over zijn werk en nieuwste boek: Iconen voor de Geometer.

Onder het kopje Kunstenaars staat nogmaals de expositielokatie en persoonlijke informatie van de deelnemers. 
Een overzichtskaart zal in de Skille staan maar kunt u ook via deze site downloaden.