Friese Kunstroute | Friesland

11 Jaar Friese Kunstroute Littenseradiel.

Zaterdag 18 september  en zondag 19 september 2021
In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân, liggend in de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.
Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen.Helaas konden in 2020 en 2021 in mei wegens Corona de Kunstrûtes niet  doorgaan. Als alternatief wordt een vereenvoudigde versie georganiseerd. 

Zaterdag en zondag 18 en 19 september 2021 :

OPEN ATELIER ROUTE LITTENSERADIEL als alternatief voor de 
Keunstrûte Littenseradiel. Meer info onder "NIEUWS"

Reeds deelnemende adressen voor 2021:
*  Uniastate Bears :                                    Melda Wibawa

*  Tsjerkebuarren 16,  8635 MC Boazum: Alie vd Zee, Anke Wijnia,
                                                                     Theo Langenkamp.

*  De Iisbaan 13f,  8731 DW Wommels:     Atelier Jehannes Hibma

*  Maliebaan 2,  9023 AC Jorwert:              Willien Beuk, 
                                                                       Matthieu vd Boorgaard

*  St. Japiksdyk 12/13,  8831ZN Winsum:  Atelier Passe Partout,                    Lieneke vd Kwaak en cursisten.

*Tongerwei 4, Baard: Truus Huijbrechts en studenten van de Dutch Felt Academy.

* d'Ald Skoalle, Goudtsjeblomsteech 2, Easterlittens: Hillie Blaak en Auk van der Kooi.

*Hofkamp 7, 8731 BS Wommels: Pieteke de Boer.


.