Friese Kunstroute | Friesland

11 Jaar Friese Kunstroute Littenseradiel.

Zaterdag 18 september  en zondag 19 september 2021
In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân, liggend in de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.
Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen.Helaas konden in 2020 en 2021 in mei wegens Corona de Kunstrûtes niet  doorgaan. Als alternatief wordt een vereenvoudigde versie georganiseerd, zonder folders. Hieronder staat een overzicht van de adressen:   
DE INSCHRIJVING IS zondag 29 AUGUSTUS GESLOTEN!
 

Zaterdag en zondag 18 en 19 september 2021 :
OPEN ATELIER ROUTE LITTENSERADIEL
als alternatief voor de 
Keunstrûte Littenseradiel. Meer info onder nieuws.

Deelnemende adressen voor 2021:
       * Jentsje Popma
         
Phlox (de âld Skoulle) Huns 20

 • Melda Wibawa
  Uniastate Bears
 • Alie vd Zee, Anke Wijnia, Theo Langenkamp
  Tsjerkebuorren 16,  8635 MC Boazum
 • Atelier Jehannes Hibma
  De IJsbaan 13f,  8731 DW Wommels
 • Willien Beuk, Matthieu vd Boorgaard
  Maliebaan 2,  9023 AC Jorwert
 • Lieneke vd Kwaak en cursisten en Margreet van der Vliet
  St. Japiksdyk 12/13,  8831ZN Winsum: Atelier Passe Partout
 • Truus Huijbregts en studenten van de Dutch Felt Academy
  Tongerwei 4, Baard
 • Hillie Blaak en Auk van der Kooi
  Fam. Frankena, De Omrin 22b Winsum
 • Pieteke de Boer en Hiske Tijseling
  Hofkamp 7, 8731 BS Wommels
 • Tsjitske Hummel Liezenga
  Aldfeart 5, Wiuwert
 • Anke Smink
  Noarderein  6A, Wjelsryp
 • Jan Laferte
  Greate Streek 16, Winsum
 • Wikje de Jong
  Greate Streek 1, Winsum
 • Rob Wighman
  De Gauwe Krakeling, Lytse Streek 6, Winsum
 • Cees Kaspersma
  Skyldumerreed 1, 8831 KR Winsum
 • Greet Leuven
  Atelier Greet Leuven, De bieren 2, 8845 SH Waaksens