Friese Kunstroute | Friesland

11 Jaar Friese Kunstroute Littenseradiel.

Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020
In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân, liggend in de gemeentes, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur.
Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke belangstelling mag rekenen.

Dit jaar wordt Keunstrûte Littenseradiel voor de 11e keer georganiseerd.

Helaas kan deze iditie wegens het Covid-19 virus niet doorgaan. 
Zie onder 'NIEUWS'.


De editie voor 2021 staat gepland voor 8 en 9 mei 2021.
Het bestuur bekijkt eind juli of het mogelijk is om half september toch nog een Keunstrûte te organiseren.


Expositie ruimte 
Omrin 22a 
8831ZD  Winsum