Friese Kunstroute | Friesland

Voorwaarden voor deelname

 • U woont of werkt in de (voormalige) gemeente Littenseradiel of bent gastexposant bij een van de deelnemers.
 • U bent een serieuze amateur of professioneel kunstenaar of museum of kunstzinnige instelling.
 • Disciplines: beeldende kunst (schilderijen, beelden, fotografie, glas, keramiek, textiele werkvormen), sieraden, muziek, of literatuur.
 • U draagt zelf de eventuele kosten van het huren van een expositieruimte.
 • U bent bereid tijdens het Keunstrûte weekend uw atelier of (gezamenlijke) expositieruimte van 11.00 tot 17.00 uur gratis open te stellen voor publiek.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het zichtbaar maken / het vinden van de expositieruimte.
 • Inschrijfgeld is € 35,- per deelnemer.
Workshops
Het is mogelijk om tijdens de Keunstrûte een workshop te organiseren. Vermeld dan wel graag de datum(s) en de tijd(en) op het aanmeldingsformulier. Bij de workshops mogen alleen materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Let op!
Uw deelname aan de Keunstrûte 2018 is pas definitief na ontvangst inschrijfgeld
op bankrekeningnummer NL25RABO0354453416 t.n.v. Stchting Keunstrûte  Littenseradiel, onder vermelding van: KR2019 + naam deelnemer.
Na 1 Januari 2019  kunnen geen aanmeldingen meer worden geaccepteerd i.v.m. voorbereiding drukwerk!          
De inschrijvingen na 1 januari worden wel geaccepteerd  maar niet meer vermeld in de kunstroute  folder.


De deelnemers ontvangen:
 • Deelname met 1 werk aan overzichtsexpositie in Winsum (ter beoordeling van de organisatie en volgens nadere specificaties).
 • Publiciteit in bijvoorbeeld lokale kranten.
 • Publiciteit op alle relevante websites.
 • Een vermelding met foto en link op de Keunstrûte website.
 • Een vermelding met foto in de Keunstrûte folder. Deze heeft een oplage van 2500 stuks, zal in de regio worden verspreid en is ook te downloaden van de website.
 • Een hele pagina in Op e' Skille met alle deelnemers en routekaart van de locaties.
 • Deelnemerspakket bestaande uit folders, logo's incl. richtingpijl (links & rechts) en posters. U kunt op het deelname formulier aangeven hoeveel van elk u kunt gebruiken. De organisatie beslist over de toe te wijzen aantallen en kan u vragen de bestelde aantallen te verantwoorden. Als u geen aantallen invult ontvangt u 20 folders, 2 posters en 2 pijlen.