Friese Kunstroute | Friesland

Voorwaarden voor deelname

 • U woont of werkt in de (voormalige) gemeente Littenseradiel of u bent gastexposant bij een van de deelnemers.
 • U bent een serieuze amateur of professioneel kunstenaar of museum of kunstzinnige instelling.
 • Disciplines: beeldende kunst (schilderijen, beelden, fotografie, glas, keramiek, textiele werkvormen), sieraden, muziek, dans of literatuur.
 • U draagt zelf de eventuele kosten van het huren van een expositieruimte.
 • U bent bereid tijdens het Keunstrûte weekend uw atelier of (gezamenlijke) expositieruimte  beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur gratis open te stellen voor publiek.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het zichtbaar maken / het vinden van de expositieruimte.
 • Inschrijfgeld is € 35,- per deelnemer.
 • Inschrijving als groep bedraagt €55,-
Workshops
Het is mogelijk om tijdens de Keunstrûte een workshop te organiseren. Vermelt dan wel graag de datum(s) en de tijd(en) op het aanmeldingsformulier. Bij de workshops mogen alleen materiaalkosten in rekening worden gebracht.

Let op!
Uw deelname aan de Keunstrûte 2022 is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld op bankrekeningnummer van Stchting Keunstrûte  Littenseradiel, onder vermelding van: het factuurnummer  + naam deelnemer.
Na 1 maarti 2022  kunnen geen aanmeldingen meer worden geaccepteerd i.v.m. voorbereiding van het drukwerk!          
Inschrijvingen na 1 maarti is nog wel mogelijk, maar u kunt dan niet meer in de folder en op de advertentie van de kunstroute vermeld worden, alleen nog op de website.


De deelnemers ontvangen:
 • Een plek voor 1 werk op de overzichtsexpositie in Winsum (ter beoordeling van de organisatie en volgens nadere specificaties).
 • Als groep maximaal 2 plekken op genoemde overzichtsexpositie.
 • Publiciteit in bijvoorbeeld lokale kranten.
 • Publiciteit op alle relevante websites.
 • Een vermelding met foto en link op de Keunstrûte website.
 • Een vermelding met foto in de Keunstrûte folder. Deze heeft een oplage van 2500 stuks en zal in de regio worden verspreid en is ook te downloaden van de website.
 • Een hele pagina in Op'e Skille met alle deelnemers en een routekaart van de locaties.
 • Een deelnemerspakket bestaande uit folders, posters en richtingpijlen om hun locatie aan te geven. De deelnemer kan op het deelname formulier aangeven hoeveel van elk er nodig is. De organisatie beslist over de toe te wijzen aantallen en kan vragen de bestelde aantallen te verantwoorden. Als men geen aantallen invult ontvangt men 20 folders, 2 posters en 2 pijlen.
 • Een herkenningsvlag in bruikleen die na het weekend weer dient in te leveren.