Friese Kunstroute | Friesland

Nieuws

« Terug naar overzicht

PERSBERICHT
 
Inschrijving voor Keunstrûte Littenseradiel 2018 is gestart
 
Wommels -- Het organisatieteam is begonnen met de voorbereiding van de 9e editie van Keunstrûte Littenseradiel, die gehouden gaat worden in het weekend van 26 en 27 mei 2018.
Naar verwachting zijn er een dertigtal locaties en een veelvoud aan kunstenaars bij betrokken.
 
Open ateliers
Vanaf begin november staat de inschrijving voor deelname aan de Keunstrûte Littenseradiel weer open voor kunstenaars uit de huidige gemeente Littenseradiel. De organisatie nodigt zowel professionele als goede amateur kunstbeoefenaars op het gebied van beeldende kunst, performance, poëzie, muziek en dans uit om in het voorjaar van 2018 hun ateliers of expositieruimtes voor het publiek open te stellen.
 
9e editie in de Greidhoeke
Keunstrûte Littenseradiel wordt vanaf 2018 niet meer in de gemeente Littenseradiel gehouden maar wel in hetzelfde gebied in de Greidhoeke. De naam Keunstrûte Littenseradiel blijft echter wel bestaan. De 9e editie wordt gehouden op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 van 11:00 tot 17:00 uur.  Ook dit jaar is er weer een overzichtsexpositie van alle deelnemende kunstenaars in Winsum en tevens is dit het startpunt van de Keunstrûte. Ook de gratis loterij “Win een kunstwerk” staat weer op het programma.
Gastexposanten van buiten de gemeente kunnen ook nu weer deelnemen mits zij exposeren op uitnodiging van een deelnemer uit Littenseradiel en op een locatie binnen deze gemeente.
 
Aanmelden
Het aanmeldingsformulier en de voorwaarden zijn te vinden op de website: www.friesekunstroute.nl
De inschrijftermijn sluit 1 januari 2018.
 
Noot voor de redactie:
Contact:              Jehannes Hibma     06-13775944
Email:                   organisatie@friesekunstroute.nl
Website:             www.friesekunstroute.nl
 
Bijlage: Logo.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARSEBERJOCHT
 
Ynskriuwing foar Keunstrûte Littenseradiel 2018 begûn
 
Wommels -- It organisaasjeteam is begûn mei de tarieding fan de 9e edysje fan de Keunstrûte Littenseradiel, dy’t hâlden wurde sil yn it wykein fan 26 en 27 maaie 2018. De ferwachting is dat der sa’n tritich lokaasjes en mear as it dûbele oan kunstenaars oan mei dwaan sille.
 
Iepen ateliers
De ynskriuwing foar it dielnimmen oan de Keunstrûte Littenseradiel is fanôf begjin novimber iepene foar ynwenners an ús tsjintwurdige gemeente Littenseradiel. De organisaasje noeget sawol professionele as goede amateurkeunstbeoefeners op it mêd fan bylzjende keunst, performance, poëzy, muzyk en dûns út om fan‘e maitiid harren ateliers of eksposysjeromtes iepen te stellen foar publyk.
 
9e editie yn’e Greidhoeke
Keunstrûte Littenseradiel wurdt fanôf 2018 net meer yn de gemeente Littenseradiel hôlden mar wol yn itselfde gebied yn de Greidhoeke. De namme Keunstrûte Littenseradiel bliuwt lykwols bestean. De 9e edysje wurdt hôlden op sneon 26 en snein 27 maaie 2018 fan 11:00 tot 17:00 oere.  De oersjocheksposysje komt yn elts gefal wer yn Winsum dat dan tagelyk it begjinpunt fan de Keunstrûte is. Ek de fergese lotterij ‘Win in keunstwurk’ stiet wer op it programma.
Gasteksposanten fan bûten de gemeente kinne ek yn 2018 wer dielnimme, mits sy eksposearje op útnoeging fan in dielnimmer út en op in lokaasje yn de gemeente Littenseradiel.
 
Oanmelde
It oanmeldingsformulier en de betingsten binne te finen op de website: www.friesekunstroute.nl.
De ynskriuwtermyn slút 1 jannewaris 2018.
 
 
Noat foar de redaksje:
Kontakt:              Jehannes Hibma     06-13775944
Email:                   organisatie@friesekunstroute.nl
Website:             www.friesekunstroute.nl